Povinnosti vyplývající ze zákonné spravedlnosti

23.10.2011 11:18

Zákonná spravedlnost spočívá  v ochotné vůli dávat společnosti vše, co jí patří. Tuto ctnost uplatňují tvůrčím způsobem všichni členové společnosti, kterým záleží na obecném blahu. Ti kteří vykonávají ve společnosti veřejný úřad, spojený s odpovědností, se mají snažit, aby si tuto ctnost osvojili „stavitelským způsobem„, aby vydávání zákonů, nařízení a směrnic sloužilo obecnému blahu.