Modlitby matek

Byly založeny v roce 1995 v Anglii. V té době dvě babičky, Veronika a její švagrová Sandra, obě z Anglie, pocítili touhu odevzdaněji se modlit za své děti. Během modlitby poznaly, že Pán Ježíš chce, aby matky odevzdávaly své děti do Jeho rukou, aby On mohl působit v jejich životech a zmírnit tak bolesti matek.

 

Modlitby matek se rozšířily do více než 70 zemí celého světa a zaznamenaly monohé krásné ohlasy a vyslyšení. 

 

I v Hrotovicích fungují Modlitby matek:

  • scházíme se již od poloviny roku 2008
  • schůzky se konají  v úterý v 17:30 na faře u kostela v Hrotovicích
  • modlíme se nejen za naše děti, ale i za ty, kteří naši modlitbu potřebují

 Jste srdečně vítáni.