Zdrženlivost

23.10.2011 21:49

Zdrženlivost /abstinentia/ patří mezi subjektivní části umírněnosti, týká se užívání nápojů a pokrmů. Újma sama o sobě je po stránce mravní zcela indiferentní záležitostí: záleží na motivu a cíli s nímž je vykonávána. Může být proto i mravně závadnou, jestliže je motivována ješitností a poškozuje přitom zdraví. Újma je ctnostným úkonem jestliže jejím cílem je zachovat rozumný způsob ve výživě. Uskutečňuje se :

A/ mírným užíváním pokrmů

B/ odepřením si určitých pokrmů, např. masitých – v tom spočívá vlastní půst zdrženlivosti

C/ celkové omezení v jídle – půst újmy.