Autorská práva

23.10.2011 11:38

Člověk jako osoba je pánem svých výkonů, z této skutečnosti vzniká  duchovní vlastnictví, které umožňuje nakládat se svým dílem. Toto právo vyplývá z přirozeného práva, je blíže vymezeno civilními zákony, které zavazují ve svědomí. Autorské právo je proto nedotknutelné.

Toto právo se narušuje:

a/ jestliže někdo pod svým jménem vydává věci, které sám nevytvořil, nenapsal, neobjevil, apod. - tzv. plagiát

b/ jestliže se nespravedlivě zmocní autorského honoráře.

Když je dílo zveřejněno, autor je nadále jeho vlastníkem a jen on má právo ho znovu vydat. Jeho používání je však dovoleno všem.

Kdo zachytí přednášky profesora a vydá je bez jeho dovolení, prohřešuje se. Není však hříchem rozmnožovat dílo bez poškození práv autora. Kdo opíše článek, knihu, použije hudební motivy, vydává vynález jako svůj, nedovoleně kopíruje literární díla, hudební nahrávky, počítačoví programy ten se nedovoleně zmocňuje díla svého bližního a plodů jeho ducha.