Ctnost spravedlivé odplaty

23.10.2011 20:40

Tato ctnost se také nazývá vindicatio. Tento termín se někdy překládá též jako „mstivost„ - viz překlad Summy teologické sv. Tomáše z r. 1937. Tento způsob překladu je však zavádějící, termín „mstivost„ připomíná pomstu, která však sama o sobě nikdy nemůže být předmětem ctnosti. pomsta na rozdíl od spravedlivého odplácení spočívá ve touze druhému způsobit zlo, spravedlivá odplata však zamýšlí dobro: chce provinilce přivést k nápravě a chce obnovit porušený řád ve společnosti. Ctnosti spravedlivého odplácení se per excessum příčí krutost a zuřivost v trestání, per defectum jí odporuje přílišná shovívavost, která bagatelizuje vinu.