Ctnost spravedlnosti

23.10.2011 11:10

Definice spravedlnosti podle Ulpiána „ iustitia est constans et perpetua  voluntas ius suum unicuique tribuens„ - spravedlnost je stálá a trvalá vůle poskytovat každému jeho právo. Tuto definici rozšiřuje svatý Tomáš: „iustitia est habitus secundum quem aliquis constanti et perpetua voluntate ius suum unicuique tribuit„ - spravedlnost je habitus, kterým někdo trvale a stále poskytuje každému jeho právo.

U každé ctnosti je třeba rozlišovat mezi jejím vnitřním jádrem, tj. mezi její vlastní hodnotou a mezi konkrétní podobou v níž se uskutečňuje. Ta závisí na dobových poměrech a na osobní situaci jednotlivce. Spravedlnost je ctnost, která stojí uprostřed sociálních a ekonomických poměrů společnosti, které jsou v neustálém pohybu a stále se mění. Proto je nutné rozlišovat mezi dobově a společensky podmíněnými formami spravedlnosti a jejím nadčasovým jádrem.