Ctnosti připojené ke statečnosti

23.10.2011 21:15

Statečnost nemá žádné subjektivní součásti, které by byly různými druhy, species, téhož rodu. Důvodem je specifický ráz této ctnosti. jsou k ní však připojeny čtyři potenciální, působnostní součásti. Jsou to velkodušnost, velkorysost, trpělivost a shovívavost, vytrvalost a stálost. Velkodušnost neboli důvěra připravuje člověka na podstoupení větších nebezpečí, co se týká prostředků je potřebná podnikavost neboli velkorysost, obtíže, které jsou trvalého rázu jsou zkouškou trpělivosti a shovívavosti, únava je zkouškou vytrvalosti a stálosti.