Dar síly

23.10.2011 21:18

Kde selhává přirozený způsob statečnosti nastupuje jako pomoc dar síly, který je vlitou kvalitou, která uschopňuje člověka dát se vést Duchem sv. v situacích, ve kterých selhává normální způsob lidského chování. Souvisí s darem rady – dar rady vede člověka v mimořádně těžkých situacích, aby správně jednal a mluvil, dar síly dává milost vytrvalosti.