Dělení ctností

23.10.2011 10:58

Ctnosti se děli z různých hledisek na části subjektivní, integrální a potenciální.
Části subjektivní vyjadřují rozdělení hlavní ctnosti na různé druhy /species/, které jsou rovnocennými druhy téhož rodu. Integrální součásti ctnosti jsou postoje, které patří k integritě ctnoti. Potenciální součásti jsou ctnosti, které se určitým způsobem od hlavní ctnosti liší, na druhé straně se s ní v něčem shodují: týkají se buď_ podobné látky, nebo se podobným způsobem s látkou vypořádávají. Nazývají se také ctnosti připojené /virtutes adnexae/. Např. připojenými ctnostmi spravedlnosti jsou zbožnost, pieta, štědrost a jiné ctnosti, které se týkají širších vztahů mezi lidmi, které se inspirují duchem spravedlnosti.