Distributivní spravedlnost

23.10.2011 11:20

Společnost rozděluje mezi členy společnosti práva, povinnosti, veřejné úřady, odměny, vyznamenání, pocty a podpory. Těchto skutečností se týká podílná, distributivní spravedlnost. Pokrývá velmi citlivou oblast: v některých případech jsou dána přesná kriteria, pravidla a zákony, podle kterých má být někomu udělen úřad, vyznamenání, titul, nebo podpora, v jiných případech jsou tyto  záležitosti věcí osobní zodpovědné úvahy nadřízeného,  který má společenství na starosti. Tam, kde jsou dána striktní pravidla, je jejich dodržení požadavkem striktní, přísné spravedlnosti, porušení těchto pravidel, nese sebou v takovém případě povinnost restituce znevýhodněným osobám. Podobně je tomu, jestliže určitý post je obsazován na základě konkursu. Podvodné machinace představují vždy závažné mravní zlo. Proviňuje se také, kdo se uchází o úřad, na který nemá kvalifikaci, anebo kdo pobírá sociální podpory, dávky, na které nemá právo. V takovém případě je viník vždy zavázán k restituci.

Záležitostí distributivní spravedlnosti je také podělování různými břemeny - daně, pokuty, tresty. Zvýhodňování a znevýhodňování osob se nazývá acceptio personarum - stranictví, a představuje podle látky závažný mravní prohřešek.