Drogy

23.10.2011 20:19

Zdraví mnoha lidí je ohroženo drogami. Výraz „droga„ pochází z holandštiny a vyjadřuje původně sušené části rostlin, které mají vliv na psychický a tělesný stav člověka. 

Mezi drogy se řadí alkohol, různá léčiva, prostředky na spaní, která jsou-li nadměrně konsumovány působí jako drogy. Mezi drogy v užším slova smyslu se řadí morfium a opium a jejich deriváty, např. heroin, dále hašiš, marihuana, mezi halucinogeny patří LSD, mescalina jiné látky, které  působí euforii.

Drogy působí různým způsobem. Poškozují centrální nervový systém a působí destrukci osobnosti, odnímají výkonnost a vedou k sociální izolaci. Činí člověka závislým fyzicky i duševně - člověk při nedostatku drogy prožívá abstinenční příznaky, duševně stále otuží po stavu štěstí, který droga poskytuje.

Drogy je možno legitimně užívat v medicíně za léčebným účelem, např. k potlačení nebo zmírnění bolestí. Mimo tyto účely se jedná o zneužití. Tendence ke zneužívání drog je dána dnešním životním stylem, který je poznamenán konsumismem snahou získat stále nové a další požitky. Nemálo přispívá i skutečnost, že mladý člověk nenachází ve svých psychických problémech zázemí ve své rodině a ve společnosti a utíká se proto k drogám. Droga často představuje prostředek jak se vyhnout rozhodování, utlumit pocit frustrace, přenést se přes nedostatek životní orientace. Někdy je droga užívána jako protest vůči společnosti, jejíž nároky jsou zakoušeny jako násilí.

Existence drog staví před ta, kteří mají v církvi a společnosti odpovědnost otázku, jak obstáli v boji s příčinami konsumu drog - se ztrátou smyslu života, zázemí v rodině, pocitu jistoty a bezpečí.