Druhy smluv

23.10.2011 11:28

Různé dluhy smluv jsou především:

1/ slib /promissio/

2/ darování /donatio/

3/ propůjčení /commodatum/

4/ půjčka /mutuum/

5/ úschova /depositum/

6/ pověření /mandatum/

7/ koupě - prodej /emptio - venditio/

8/ pronajmutí - nájem /locatio - conductio/

9/ úrok /fenus/

10/ důchod a směna /census et cambium/

11/ pracovní smlouvy

12/ společnost /societas/

13/ pojištění /assecuratio/

14/ loterie, hry /contractus aleatorius/.

 

Smlouvy se dělí na :

A/ 1.  Smlouvy jednostranné /c. unilaterales/ - jedné straně ukládají povinnost.

2. Smlouvy oboustranné /c. bilaterales / - oběma stranám ukládají povinnost.

 

B/  1. Smlouvy darovací /c. gratuiti/  - jedna strana druhé dává něco zdarma.

2. Smlouvy zatěžující /c. onerosi/ - ukládá břemeno oběma stranám.

 

C/ podle souhlasu:

1/ Smlouvy absolutní /c. absoluti/  - není uvedena žádná podmínka

2/ Smlouvy podmíněné /c.  conditionati/ - jsou spojeny s podmínkou.

Contractus conditionatus je taková smlouva, s kterou je spojena podmínka sine qua non - /bez níž nelze/. Podmínka týkající se špatné věci, nebo nemožné záležitosti činí smlouvu neplatnou, taktéž když se týká věci minulé  nebo přítomné. Platná je pouze podmínka, která se týká věci budoucí a nahodilé.