Důchod a směna /census et cambium/.

23.10.2011 11:32

Census /důchod, renta/ je roční příjem z odevzdaného jmění. Census reservativus je přenechání určitého majetku, který má výnos, majitel si z výnosu reservuje určitý podíl. Census consignativus je trvalý; za vyplacený kapitál přijímá majitel trvale roční důchod.

Cambium je směna jedné měny v druhou (change). Je dovoleno dosáhnout zákonem povoleného zisku.