Eugenika

23.10.2011 20:24

je medicínské studium faktorů, které mají vliv na dědičnost. Zahrnuje praktická opatření k omezení dědičných chorob. 

Církevně nařízená eugenika spočívá v zákazu manželství pokrevně příbuzných až po 3. stupeň. Na druhé straně eugenické důvody nejsou jediným hlediskem, které je třeba brát v úvahu. Učení církve odmítá prioritu eugeniky, názor, že je vždy nedovolené zplodit potomky u něhož je dána vysoká pravděpodobnost dědičného poškození. Proto církev také odmítá státní eugenické zásahy, zákaz manželství apod. / Pius XI. encyklika Casti connubii DS 3722/.

Budoucí manželé a rodiče mají právo na eugenickou poradu, v případě , že je dáno nebezpečí postižení potomstva mají zvážit všechny důvody a v plné svobodě a odpovědnosti mají učinit konečné rozhodnutí.