Hříchy proti cti bližního

23.10.2011 20:29

jsou opovážlivé posuzování, podezřívání, pomluva, nactiutrhání, donášení a potupa.