Hříchy

23.10.2011 11:39

Iniustitia - nespravedlnost - zlý habitus - stála vlastnost protivící se spravedlnosti. Křivda /iniuria/ je jednotlivý skutek, kterým člověk páchá nespravedlnost.

A/positivní - člověk páchá nespravedlnost positivní činností.

B/negativní- člověk opomíjí svou povinnost.

C/soukromá- je páchána na soukromém majetku

D/veřejná - je páchána na společném majetku.

E/ osobní - je páchána na osobním dobrech /zdraví, čest/.

G/  věcná je páchána na hmotných dobrech.