Jiné manželské úkony

23.10.2011 21:43

Pojednáváme o úkonech,é manželský styk připravují, doprovázejí nebo po něm následují.

Vše, co přispívá ke zdokonalení, prohloubení manželského vztahu a intimity je počestné a dobré. I úkony, které bezprostředně nepřipravují manželský styk jsou mravně nezávadné, jsou-li projevem autentické manželské lásky, jestliže se jimi prohlubuje vztah. Je však mravně závadné vyhledávat orgasmus mimo pohlavní styk. Takovéto úkony by mohly stát projevy hédonismu. Jestliže k orgasmu při vzájemných projevech lásky dojde neúmyslně, není třeba se touto skutečností znepokojovat, ale v budoucnu se takovým příležitostem vyhnout.

Copula reservata /doslova „zadržené spojení„/ je manželská soulož při které nedojde k orgasmu. Nelze ji zaměňovat s přerušovanou souloží, při které dojde k orgasmu, ale mimo soulož. I copula reservata je z morálního hlediska velmi problematická. Kongregace Sv. Officia  30.6. 1952 vydala napomenutí, proti šiřitelům a obhájcům tohoto způsobu manželského soužití.