Koupě - prodej /emptio - venditio/

23.10.2011 11:33

Koupě - prodej je nejčastěji uskutečněnou smlouvou. Je-li předmětem této smlouvy výměna jedné věci za jinou věc, jedná se o směnu /commutatio/; jestliže se prodává věc za ´peníze, jedná se o prodej.

Prodávající je povinen kupujícímu věc předat v dohodnuté lhůtě a na dohodnutém místě. Je povinen upozornit na skryté vady prodávaného předmětu; podvodně by jednal, kdyby předstíral neexistující kvality předmětu, v takovém případě je vázán k restituci, kupující má právo předmět vrátit a žádat náhradu, soudní cestou, pokud cesta pokojného urovnání nevede k cíli.