Křivá přísaha

23.10.2011 20:55

Křivá přísaha /periurium/  je ve vlastním slova smyslu falešnou přísahou.

Přísaha, která vědomě vypovídá lež, je vždy těžkým hříchem, a to i v případě nepatrné látky. Nesplnění příslibné přísahy je hříchem podle závažnosti látky. Pokud je přísaha adresována přímo Bohu je závažnost přísahy dána úmyslem přísahajícího – člověk se může i k závažné látce zavázat pod lehkým hříchem, je-li přísaha adresována druhému člověku, je závažnost přísahy dána vždy závažností látky.

Kdo se příslibnou přísahou zavazuje k vykonání hříšného skutku se dopouští hříchu, přísaha je neplatná. Kdo se přísahou zavazuje ke zbytečné věci se dopouští lehkého hříchu, je pod lehkým hříchem povinen přísahu splnit.