Krvesmilstvo a znásilnění

23.10.2011 21:47

„Spočívá v intimních vztazích mezi rodinnými příslušníky nebo příbuznými v takovém stupni, který je překážkou manželství.mezi nimi.„ /KKC 2388/

„Ke krvesmilství je možno připojit pohlavní zneužívání páchané dospělými Na dětech nebo dospívajících svěřených jejich ochraně. V takovém případě je provinění pohoršlivým útokem na tělesnou i mravní integritu mladých, kteří jsou tím poznamenání na celý život, a taktéž je to těžké porušení výchovné odpovědnosti. /KKC 2389/.

Krvesmilné kontakty představují mimo jiné také vážné psychické a fyzické ohrožení potomstva. Eugenika doporučuje „míšení krve„. Krvesmilstvo je odsouzeno Písmem /Lev 18,6 – 17; 1 Kor 1,4 – 5/. 

Znásilnění /stuprum/ je zvlášť těžkým hříchem proti lidskosti, spravedlnosti a čistotě. Znásilňovaná osoba se má bránit všemi prostředky, v krajním případě může útočníka i usmrtit.