Lidová pověra

23.10.2011 21:06

Lidová pověra /vana observantia/spočívá v názorech a postojích, že užívání určitých věcí přináší člověku štěstí nebo neštěstí. Při pověře není  člověk na rozdíl od magie aktivní: pouze se ve svém jednání a rozhodování nechává ovlivňovat určitými vnějšími skutečnostmi. Proto se tato pověra nazývá vana observantia – marná , zbytečná pozornost. Spočívá v různých praktikách – v užívání nebo nošení předmětů, které prý přinášejí štěstí, vyhýbat se tomu, co údajně působí smůlu /v hotelích nebývá pokoj s č. 13 atd./. Do této oblasti patří tzv. ars notoria . pozornost věnovaná číslům, symbolům; observantia eventuum – pozorování náhodných událostí /černá kočka/,   fetišismus – připisování tajemných sil předmětům. U lidové pověry lze pozorovat plynulý přechod od folklóru, tradice, zábavy a legrace ke skutečné pověře, která je v radikálním rozporu s duchem víry. Úsudek moralisty bude diferencovaný.