Modlitba

23.10.2011 20:44

Zatímco svátosti jsou specifickým prvkem křesťanského kultu, modlitba je společná všem náboženstvím, je jejím podstatným vyjádřením. Zda člověk věří a jak věří se projevuje v jeho modlitbě.

Modlitba je celostním  úkonem, který sotva vystihne jedna definice. Nazývá se někdy „rozhovorem s Bohem„. Sv. Jan Damašský ji definuje jako „pozdvižení mysli k Bohu„ /De fide orth. 1,3,24/; prosebnou modlitbu definuje jako „decentium a Deo pia petitio„ - zbožná prosba o počestné věci.