Některé případy

23.10.2011 21:42

Je-li někdo z manželů nakažen pohlavní chorobou /zvláště AIDS/ je dovoleno v neplodném období konat pohlavní styk za použití kondomu. Použití kondomu v tomto případě nesleduje antikoncepční účel, ale zamezení nákazy.[29] Je však třeba podotknout, že v případě AIDS kondom neposkytuje stoprocentní ochranu, selhání kondomu dosahuje 10 – 30%.

Na dotaz z misijních zemí, odpověděli ve vyjádření Kongregace profesoři Hürtl, Palazzini, Lambruschini, že řeholnice, které se nachází ve válečných poměrech a jsou vystaveny nebezpečí znásilnění se mohou proti následkům možného znásilnění chránit sterilizací. Podle jejich dobrozdání je sterilizace nedovolená v souvislosti s dobrovolným pohlavním stykem. Při znásilnění je však pohlavní styk vnucen násilím, žena se proto legitimně chrání před následky násilí. [30] Tento závěr je podle názoru některých autorů možno aplikovat i na situaci manželky, které muž vnucuje pohlavní styk bezohledným způsobem, aniž by bral v úvahu nesnáze z dalšího otěhotnění.

Při poruše fertility, jestliže žena není schopna počatý plod donosit je možno sterilizaci pokládat za nepřímou- schopnost početí nemá smyslu, jestliže plod není donošen k porodu, sterilizace v tomto případě nebrání zrození potomstva, ale spontánním potratům.