Nespravedlivé poškozené /iniusta damnificatio/

23.10.2011 11:41

je úkon nebo opomenutí, kterým člověk druhému působí hmotnou škodu a sám z toho nemá žádný užitek. Děje se zničením nebo poškozením cizí věci, špatnou  radou, nezabráněním škody bližního, u toho, kdo byl povinen jí zabránit, znemožněním dosáhnout legitimního zisku. Kdo bližnímu překazí dosažení dobra, na které on má právo je povinen náhradou. Kdo bližního pomluvou nebo nactiutrháním poškodí v jeho podnikání je povinen nahradit ušlý zisk. Kdo finguje chudobu, aby dosáhl almužen nebo podpory ochuzuje tím ty, kdo jsou skutečně potřební a je povinen to, co tímto nepoctivým dosáhl poskytnout těm, kteří pomoci skutečně potřebují. Vykořisťování spočívá v odepírání mzdy zaměstnancům, která jim skutečně náleží.