Nutnost restituce

23.10.2011 11:41

Restituce je nutná ke spáse, jestliže došlo k těžkému hříchu proti spravedlnosti. U závažné látky zavazuje pod těžkým hříchem, u méně závažné pod hříchem lehkým.nutnost restituce vyplývá také z textů Písma viz Ex 22,1 - 5; Ezech 33,14 - 16; Tob 2,11; Luk 19,8; Jak 5,4. Sv. Augustin praví : non remittitur peccatum nisi restituatur ablatum - není odpuštěn hřích, není-li vráceno odňaté. 

Nutnost restituce vyplývá i rozumových důvodů - nespravedlnost pokračuje není-li napravena škoda. Kdo nerestituuje, škodí nadále svému bližnímu, jehož poškození trvá. Nutnost restituce je dána i logikou svátosti smíření - hřích nemůže být odpuštěn bez lítosti a předsevzetí - kdo nerestituuje setrvává ve hříchu, nemůže proto platně přijmout rozhřešení, kdo nemá vůli a úmysl restituovat nebo restituci bez příčiny odkládá.