Obchod

23.10.2011 11:34

je zaměstnáním a sociální službou zároveň. Spočívá v koupi produktů a v jejich dalším prodeji. Prodej ze strany prvovýrobce není obchodem. Obchod je službou vůči zákazníkovi, zisk je odměnou obchodníka a je v něm zahrnuty i takzv. riziková prémie. Zisk má být úměrný poskytované  sociální službě a nesenému riziku.

Církevní otcové a teologové scholastiky obchodování sice zásadně neodmítali, ale měli vůči němu skeptický vztah: spatřovali v něm nebezpečí a pokušení nepoctivosti a podvodu. Dnes převládá positivnější hodnocení obchodu - obchod, který nesleduje neúměrný zisk, který se neděje jen a jen pro zisk, je eticky cennou službou veřejnosti.

Can 286 CIC zakazuje klerikům obchodování a provozování živnosti, pokud není dáno výslovné povolení ze strany církevní vrchnosti. Neposlušnost v této věci má být stíhána i církevními tresty podle can 1392 CIC.

Bursa je shromáždění obchodníků, které jedná o hodnotě peněz, cenných papírů nebo různého zboží. Bursa se řídí obchodními principy, které i mimo bursu určují utváření obchodu. Eticky problematické jsou takzv. bursovní spekulace, které se zabývají budoucími událostmi. Jednatelé se snaží jejich význam uměle zvýšit či umenšit, aby pro sebe vyzískali co největší zisk, aby rozdíl mezi nynější cenou a budoucí vyšel v jejich prospěch. Jestliže se používá falešných zpráv, jedná se o závažné mravní provinění, které poškozuje veřejné dobro.