Odbory

23.10.2011 11:24

Lev XIII. se v enc. Rerum novarum zasazoval o právo dělníků na vytváření odborů. Dnešní odbory již nejsou „bojovnými skupinami„, jako za ranného kapitalismu, myšlenka třídního boje je již překonaná. Poslání odborů charakterizuje papež Pavel VI. slovy: „Význam odborů je velký: jejich úkolem je totiž zastupovat různé kategorie pracujících, podporovat jejich legitimní spojené úsilí o hospodářský rozvoj společnosti a rozvíjet jejich smysl pro vlastní odpovědnost za obecné blaho„. /OA 14/. Činnosti odborů jsou však stanoveny určitá omezení: „Požadavky odborů se nesmějí změnit v jisté skupinové nebo přídní sobectví; ačkoli mohou a musí usilovat i o to, aby s ohledem na společné dobro celé společnosti napravily všechno, co je vadné v systému vlastnění„. /LE 20/.

Stávka je prostředkem nátlaku v rukou odborově organizovaných zaměstnanců, kterým si mohou vynutit ze strany zaměstnavatelů vyšší mzdy, zlepšení pracovních podmínek, zkrácení pracovní doby, nebo jiné výhody. Stávka je eticky oprávněná, jestliže je tím posledním možným prostředkem pro prosazení spravedlivého požadavku. „Vzniknou-li hospodářsko-sociální spory, je třeba zaměřit úsilí na jejich pokojné vyřešení. Nejdřív se má přistoupit k upřímným vyjednáváním mezi zúčastněnými stranami. Nicméně i v dnešních okolnostech může zůstat stávka nutným, ovšem krajním prostředkem pracujících k obraně vlastních práv a k dosažení spravedlivých požadavků /GS 68/.