Petting

23.10.2011 21:45

Spočívá v sexuálních kontaktech dvou osob, kdy doteky, objímáním apod. dochází k sexuálnímu vzrušení.

Morálně je petting přípustný pouze v manželství, jako blízká nebo vzdálená příprava na manželský styk, pokud sám o sobě není zamýšlen k dosažení orgasmu.

Něžnosti jsou přípustné pokud jsou pravdivým vyjádřením skutečnosti. Sexuální kontakty, mezi něž patří i petting jsou výrazem trvalé a neodvolatelné lásky, která se uskutečňuje v manželství. Proto jsou mimo manželství svou povahou nepravdivé a proto nedovolené.

Mimo to působí petting i tyto škody: podporuje sexuální egoismus a dominanci sexu v psychice, mezilidský vztah zužuje na oblast pocitů a rozkoší, neumožňuje celostní prožití vztahu, který se vztahuje na partnera jako na osobu,  spíše druhého sexuálně vykořisťuje a zpředmětňuje jej.