Poděkování za individuální dotaci

15.04.2018 17:15

Tímto dopisem děkuji zástupcům města Hrotovice za poskytnutí dotace na realizaci plynového topení v kostele sv. Vavřince v Hrotovicích. Váš příspěvek nám umožnil, že jsme mohli tento projekt realizovat a finančně pokrýt. Topení slouží nejen našim farníkům, ale i občanům našeho města, např. při adventních koncertech.

Ještě jednou děkuji a přeji vám hodně zdraví a vše dobré ve vaší odpovědní a městu prospěšné službě.

P.Jan Kovář