Pohlavní pud a sexuální instinkt

23.10.2011 21:21

Pohlavní pud /appetitus venereus/ patří do kategorie smyslové žádostivosti /appetitus sensitivus/. Pohlavní pud je třeba odlišit od sexuálního instinktu, který představuje celostní zaměření k osobám opačného pohlaví. Pohlavní pud je součástí sexuálního instinktu a bezprostředně směřuje k pohlavnímu ukojení.

Pohlavní úkon /actus venereus/ je úkon typický pro sexuální funkci pohlavních orgánů. Je doprovázen sexuální rozkoší.

Pohlavní orgány jsou ze stavu klidu probouzeny k činnosti různými pohlavními podněty či stimuly. Vzrušení pohlavních orgánů vyvolané pohlavními stimuly tvoří pohlavní úkon, který je buď  dokonaný /actus venereus completus/ tj úkon vyvrcholený orgasmem, nebo nedokonaný /actus venereus incompletus/, tj úkon, který nedosáhl vyvrcholení.

Pohlavní podněty jsou různé příčiny které mohou způsobit, že pohlavní orgány z klidového stavu přejdou do stavu vzrušení, tento přechod se odehrává spontánně nebo vědomě. Spontánní, neuvědomělé vzrušení vyvolávají nevědomé podněty /stimuli inconscii/, jsou to různé látky /hormony/, vědomé vzrušení působí vědomé podněty /stimuli conscii/, které člověk vnímá svými smysly.

Vědomé podněty se dělí na typické podněty /stimuli typici/, které u většiny osob určitého pohlaví vyvolávají pohlavní vzrušení a na netypické podněty /stimuli atypici/, které vyvolávají vzrušení jen u určitých disponovaných osob. Podle intensity jejich působení se dělí na silné podněty /stimuli validi/, které probouzejí silnější vzrušení a na podněty slabé /stimuli invalidi/, které probouzejí pouze lehké, povrchní vzrušení. Pohlavní podněty jsou samy o sobě relativní, jejich účinnost závisí na sexuálních dispozicích jednotlivce.