Přátelství a sexualita

23.10.2011 21:23

Abychom lépe pochopili povahu lidských vztahů a co mají společného se sexualitou a nepodléhali zbytečným sebeklamům, je vhodné zmínit se o charakteristických rysech různých druhů přátelství.

Prosté přátelství /amicitia simpliciter/ je společenstvím dvou nebo více osob, jejímž základem je jednota na základě společných zájmů a ideálů. Toto přátelství nevytváří závislost, i když je hluboké, neomezuje svobodu jednotlivce. není v něm místo pro žárlivost, pro úzkostný strach ze ztráty přítele.

Smyslové přátelství /amicitia sensualis/ je spojením dvou jednotlivců ve kterém nad duchovní stránkou dominuje stránka smyslová. Projevuje se zalíbením ve viditelných, vnějších kvalitách přítele, je silně zapojena citová stránka, připoutává jednoho k druhému, vytváří závislost, omezuje tím svobodu ducha, má vysloveně erotický ráz. Jejími doprovodnými jevy jsou žárlivost, úzkost, tendence s milovanou osobou vyhledávat samotu a soukromí.

Sexuální přátelství /amicitia sexualis/ je vztah, který má vysloveně sexuální ráz.

Přátelství mezi manžely má zahrnovat všechny tři druhy přátelství. Smyslové přátelství je typické pro vztah mezi snoubenci, zamilovanými. Jestliže se v  přátelství mezi osobami, které spolu nemohou vstoupit do manželství, začnou projevovat prvky smyslového přátelství, je třeba si uvědomit, že tato skutečnost představuje značné mravní nebezpečí. Nelze totiž podléhat sebeklamu, že v takovém vztahu se jedná o nesexuální, duchovní přátelství, jedná se vždy o vztah, který směřuje k sexuálnímu naplnění, kde toto naplnění není legitimně uskutečnitelné, dojde dříve nebo později ke konfliktní situaci.