Pravdivost

23.10.2011 20:28

Pravdivost je mravním úkolem, který se týká nejen mluvy, ale i myšlení ,jednání a bytí. Ignác z Antiochie píše Efeským : „ Lépe je mlčet a něčím být, než mluvit a nebýt ničím„.

Pravdivost spočívá ve snaze člověka být vnitřně takový, jak se  projevuje navenek, aby vnitřní bytí odpovídalo tomu, co člověk navenek je. Člověk se má ovšem také snažit být navenek takový, jakým je vnitřně. Kněz, řeholník apod. by za normálních okolností měli být i navenek poznatelní. Pravdivosti se příčí rozpor mezi přejatou rolí a životem. Pravdivost ukládá člověku stálou povinnost usilovat o poznání pravdy a hledat ji otevřenosti, učenlivosti, ochotě k dialogu, v přemáhání duchovní lenosti a ve zdravé sebekritice.