Předmět a způsob přísahy

23.10.2011 20:53

Předmětem potvrzující přísahy je subjektivní pravdomluvnost přísahajícího, který svým slovem dosvědčuje, že jeho tvrzení se shoduje s jeho vnitřním přesvědčením, u příslibné přísahy je to úmysl vykonat, co slibuje.

Přísaha se uskutečňuje způsobem výslovným, jestliže je při přísaze Bůh uváděn jako svědek pravdivosti; nevýslovným způsobem se uskutečňuje, když je uvedena určitá stvořená skutečnost, která má vztah k Bohu /na víru, na ostatky svatých, apod./  uskutečňuje se způsobem vzývajícím /iuramentum contestastotorium seu simpliciter invocatorium /, Bůh je jako svědek vzýván, nebo formou zaklínací /iuramentum  exsecratorium seu imprecatorium/ - Bůh je uváděn jako mstitel nepravdivosti.