Přísaha a slib

23.10.2011 20:58

Specifikum slibu snáze vynikne, když jej srovnáme s přísahou. Přísaha a slib jsou oba mimořádnými projevy úcty k Bohu, ale každý jiným způsobem. Přísaha má svůj původ v nutnosti, dochází k ní v vyjímečných situacích.

Slib je také mimořádným úkonem, nevychází však z nouzové situace, ale vyplývá z Božího povolání. Přísaha a slib se liší také svou bezprostředností, kterou uctívají Boha, slib je záležitostí mezi slibujícím a Bohem, přísaha se odehrává většinou  mezi člověkem a člověkem.