Přívětivost

23.10.2011 20:40

affabilitas je ctností společenského života, je postojem, který zahrnuje přátelství v jednání, spontánnost, slušnost a zdvořilost. Působí, že společenský styk se stává snadným, je zbaven křečovitosti a topornosti, formalismu; člověk se ke každému spontánně chová tak, jak to odpovídá stavu obou partnerů, jejich věku a postavení.

Affabilitas  je důležitou sociální ctností. Vylučuje ze společenského života všechny projevy vulgarismu, drsnost, hrubost, nepřívětivost a nepříjemnost. Její positivní stránka spočívá v tom, že společenský život činí příjemným, milým, nenuceným, že i přísné slovo nebo napomenutí je vyřčeno bez zraňujícího arogantního podtónu. Tato ctnost nemá nic společného s přiblblým švejkovstvím, se slabomyslnou a vtíravou bodrostí - to jsou spíše karikatury ctnosti; nemá nic společného ani s bezduchým formalismem a pózovitou strojeností. Vychází ze srdce, z postoje lásky a úcty vůči bližnímu. Zachovávání pravidel společenského styku je též projevem taktu a respektu vůči bližnímu.

Affabilitas je ctností připojenou ke spravedlnosti: poskytuje bližnímu to, na co má právo. Každý člověk má totiž právo  na slušné, uctivé jednání, at´ už stojí na kterékoliv příčce společenského žebříku, at´už je dítětem nebo dospělým.

Ctnosti přívětivosti se per excessum protiví lichocení, per defectum mrzoutství a svárlivost. Mrzoutství spočívá v nepříjemném způsobu jednání, svárlivost ve snaze vždy odporovat názorům druhých.

 

Suaviter in modo, fortiter in re!