Problematika choroby AIDS z morálního hlediska

23.10.2011 21:48

AIDS se jeví  jako jev, který má určitou etickou afinitu. Zkratka AIDS vyjadřuje odborný název Acquired Immune Deficiency Syndrom, původcem této choroby je virus HIV /Human Immundeficiency Virus/. Napadá imunitní systém a ničí lymfocyty. Přenos viru  HIV se děje krví a sexuálním kontaktem, virus je totiž přítomen ve spermatu a v krvi. V nejvyšším stupni jsou ohrožení lidé s promiskuitní sexualitou, dále narkomani, kteři užívají společné injekční stříkačky.

Představitelé církve v zemích, kde je nebezpečí nákazy AIDS zvlášť akutní zaujali jasný postoj :AIDS není obvyklou nemocí těla, je výrazem společenských a mravních chorob současné civilizace, rychlé šíření této nemoci umožňuje sexuální promiskuita. Profylaxe za použití kondomu a injekčních jehel na jedno použití v případě narkomanů je nedostatečná a je v rozporu s důstojností člověka, neřeší totiž problém v jeho jádru, je výrazem podcenění mravních schopností člověka. Tento postoj vede ke zhoršení mravního úpadku. Proti šíření choroby je třeba postavit jiný program: obnovu vědomí hříchu, uvědomění si, že sexuální oblast je oblastí, která má co do činění s etikou, eliminovat škodlivé vlivy propagandy, která šíří sexuální nezodpovědnost, poukázat na celou pravdu v oblast mravní  a na škodlivost zneužití přirozeného řádu. Výskyt choroby AIDS zapadá do určitého morálního kontextu: koncem šedesátých let došlo celosvětově v oblasti sexu k takzv. „sexuální revoluci„, ke zrušení všech „tabu„, k vyhlášení volnosti v sexuální sféře. Nelze sice tvrdit, že šíření choroby je přímo zapříčiněno „sexuální revolucí„, avšak je skutečností, že takzv. „sexuální turistika„ apod. jeho šíření napomáhají.

Na druhé straně je třeba odmítnout tvrzení, že AIDS je trestem Božím. Nelze lidem stavět před oči pomstychtivého Boha, který vymýšlí stále nové způsoby jak trestat lidi. Vždyť chorobou AIDS onemocní řada nevinných lidí /děti, hemofylici apod./. je však možno v ní spatřovat určité „ mene tekel„, které upozorňuje na mravní nepořádek lidstva. Epidemie AIDS jako taková je důsledkem porušení přirozeného řádu, ten kdo tento řád porušuje, otevírá cestu k sebezničení. AIDS není trestem Božím, ale účinkem lidského počínání, které zasáhlo  do spojitého systému přírody.