Pronajmutí - nájem /locatio - conductio/

23.10.2011 11:34

Pronajmutí - nájem /locatio - conductio/ se dělí na nájem a propachtování. Při nájmu se projímá nespotřební věc pronajímateli k jeho použití za určitý poplatek, při propachtování se jedná nejen o užívání, ale i o právo na ovoce a poldy věci. Nájemce je povinen platit dohodnutý nájem, nesmí proti vůli pronajímatele měnit účel věci/ změnit pole v louku, les v sad, obytný dům v obchod, apod./

Předmětem propachtování jsou i práva - právo lovu, rybolovu apod.