Propůjčení /commodatum/

23.10.2011 11:30

je smlouva, kterou jedna strana dává zdarma druhé straně k užívání nezastupitelnou věc, kterou je druhá strana povinna po stanovené době celou a neporušenou vrátit. Ten, kdo si věc zapůjčil je povinen se o ni starat s péčí dobrého hospodáře, kdyby jeho vinou došlo ke škodě, je povinen ji nahradit. Ten, kdo věc zapůjčil ji nesmí žádat zpět před uplynutím stanovené lhůty, má upozornit na její případné škodlivé účinky, je povinen půjčujícímu vynahradit všechny mimořádné výlohy, které jsou spojeny s uchováváním věci.