Prostituce a pornografie

23.10.2011 21:44

Prostituce je poskytování sexuálních kontaktů za úplatu. Prostituce existuje ve čtyřech formách: žensky-heterosexuální, žensky-homosexuální, mužsky-heterosexuální, mužsky-homosexuální. Z morálního hlediska je třeba prostituci naprosto zavrhnout: bezduché obcování za peníze formou ukojení genitálních potřeb je nelidské ve vlastním slova smyslu. Prostituce je zavržena Písmem /1Sol 4,3; 1Kor 6,9/.

Pornografie je s prostitucí úzce spřízněna. I zde se jedná o prodej těla nebo dokonce sexuální aktivity k audio-vizuálnímu uspokojení zákazníků. Každí zobrazení nahého těla ovšem není pornografií: za pornografii je nutno pokládat takové zobrazení, která jsou zaměřena na vydráždění pohlavního pudu. Mezi konsumenty pornografie se nachází především lidé citově a sexuálně nezralí, pornografie pomáhá udržovat je na této nízké úrovni. Produkce pornografie je závažným etickým zlem. Povinností státu je pornografii bud´ zakázat nebo alespoň omezit, především zabránit jejímu vlivu na mládež. Mládež oslovená pornografií si osvojuje ryze konsumní vztah k sexu, propadá duchu naprostého hédonismu.