Restituce

23.10.2011 11:41

Je úkon směnné spravedlnosti, kterým je poškozenému majiteli navrácena rovnocenná hodnota nebo je mu nahrazena způsobená škoda. Restituce je obnovením porušené spravedlnosti, vyrovnání mezi věřitelem a dlužníkem. Od restituce, která je úkonem striktní spravedlnosti odlišujeme satisfakci, která je napravením porušeného mezilidského vztahu - omluva za urážku atd. 

I morální škodu je třeba napravit - je třeba napravit pohoršení, odvolat škodlivou radu, napravit škodu na cti.