Rodinný majetek

23.10.2011 11:38

Manželé mohou vlastnit majetek společně nebo každý osobně. Společný majetek, který oba vlastní společně, zakládá condominium. Ve universálním společenství je všechen majetek společný, v partikulárním společenství je část majetku  společná, část vlastní každý sám. 

Manželé jsou povinní dávat svému partnerovi takový podíl , aby mohl vést život, odpovídající společenské úrovni. I ten z partnerů, který nepřinesl do manželství žádný podíl, má právo, ze strany svého partnera, aby mu bylo poskytnuto vše potřebné pro něj i pro výchovu dětí. Manželé mají také po vzájemné domluvě pomáhat i svým příbuzným z obou stran, kteří se nacházejí v nouzi.

Neplnoleté dítě může být subjektem vlastnictví, nemůže s ním však disponovat jako plnoletý. Majetek neplnoletých je spravován rodiči nebo poručníky. Správce majetku neplnoletého je povinen se svěřeným majetkem nakládat tak, aby to bylo ke prospěch a užitku neplnoletého vlastníka. Užívací právo mají rodiče  neplnoletého majitele, pokud jsou legálními správci; správcové, kteří nejsou rodiči toto právo nemají.

Neplnoletí, kteří pracují, mají právo na mzdu. Jestliže pracují pro své rodiče, mají právo na přiměřené vyživování, nikoliv na mzdu. Mzda neplnoletých je jejich vlastnictvím, její užívání je podrobeno správě rodičů nebo poručníků.