Rozdělení slibů

23.10.2011 20:59

Sliby se mezi sebou liší podle svého cíle, látky, předmětu, způsobu apod. Rozlišujeme proto několik kategorií slibů:

a/ absolutní – nejsou spojeny s žádnou podmínkou

b/ podmíněné – plnění slibu je vázáno na splnění určité podmínky – sliby na podepření prosebné modlitby.

 

a/ determinované – je slíbena určitá, konkrétní věc nebo činnost

b/ disjunktivní – slib s více alternativami

 

a/ dočasné – na určitou vymezenou dobu

b/ věční – na celý život

 

a/ veřejné – jsou jménem církve přijaty legitimním představeným, podle kanonických norem

b/ soukromé – jsou složeny soukromě

 

a/ osobní – je slíben úkon osoby

b/ věcné -  je slíbena věcný dar

c/ smíšené  - látka slibu smíšena z osobního úkonu slibujícího a věcného daru.