Různé druhy antikoncepce

23.10.2011 21:41

Z hlediska účinků je mezi různými druhy antikoncepce podstatný rozdíl: vedle přerušované soulože existují bariérové a abortivní metody. Bariérové působí zabránění početí v pravém slova smyslu: znemožňují spojení semene s vajíčkem. Mezi ně patří, kondom, pesar, prostředky usmrcující sperma. Abortivní prostředky nejsou antikoncepcí v pravém slova smyslu, nezabraňují početí, ale nidaci, tj. uhnízdění již oplodněného vajíčka v děloze. V takovém případě dojde k početí nového života,  v raném stadiu se však uskuteční potrat. Mezi tyto prostředky patří především postkoitální tablety, nitroděložní tělíska, injekce a jiné prostředky, které zabraňují nidaci; s větší či menší pravděpodobností také hormonální prostředky. Prvotním účelem těchto prostředků je sice zabránit ovulaci, v některých případech však ovulaci nepotlačí, pak nastupuje jejich další účinek: působí takové změny na sliznici dělohy, že je znemožněno uhnízdění již oplodněného vajíčka a dojde k jeho vypuzení- k ranému potratu.

Někteří autoři vyjadřují pochybnosti zda znemožnění nidace představuje již potrat v raném stadiu. Tvrdí, že jestliže v tomto vývojovém stadiu /zygota/ je oplodněné vajíčko totipotentní –dělením může dojít ke vzniku jednovaječných sourozenců – lze sotva zygotu pokládat za samostatné lidské individuum. Proti tomuto názoru  lze namítnout, že možnost dalšího dělení zygoty nevylučuje, že by dosavadní zygota nemohla již být svébytnou lidskou bytostí.

Do kompetence moralisty nespadá rozhodnout zda zygota je již svébytným lidským jedincem, či nikoliv.  . Avšak již pouhá možnost, že by se mohlo jednat o lidského jedince, zavazuje každého chovat se k němu jako k člověku, nositeli všech lidských práv.

„Jakmile vajíčko bylo oplodněno, již počal nový život, který není ani životem matky ani otce, ale nové lidské bytosti…ačkoli přítomnost rozumné duše nemůže být potvrzena žádným experimentálním důkazem, vlastní výsledky bádání o lidském embryu poskytují cenné poznatky, z nichž lze rozumově rozeznat, že je již přítomna lidská osoba, a to od první známky života…

Toto je z morálního hlediska tak významné , že už pouhá pravděpodobnost přítomnosti existence člověka naprosto zakazuje veškeré činnosti směřující k tomu, aby byl lidský zárodek usmrcen…„/EV 60/

„Bohužel v myšlení lidí se stále více stírá rozdíl mezi antikoncepcí a potratem. Den ode dne tomu také stále více napomáhá výroba chemických prostředků, nitroděložních tělísek a podkožních injekcí, které jsou stejně snadno distribuovány jako antikoncepční prostředky, ačkoliv vlastně zasahují člověka v nejranějším období jeho života a způsobují ve skutečnosti potrat.„/EV 13/.