Různé názory na společnost

23.10.2011 11:13

Kolektivismus - společnost je nad jednotlivcem. Vede k totalitarismu.

Individualismus - jednotlivec má konstitutivní přednost před společností. Vede k atomizaci společnosti.

Liberalismus - každý má jít za svým zájmem /laissez faire/. Nakonec každý jednotlivec zjistí, že jeho vlastní zájmy se nejlépe uskuteční  v koordinaci se zájmy druhých a tak se sociální vztahy samovolně /bez autoritativních vnějších zásahů/ rozvinou v té nejlepší formě. Tento směr se také nazývá individuální utilitarismus.

Marxismus - lidské vědomí je funkcí produkčních vztahů. Hovoříme o kolektivistickém utilitarismu.

Všechny tyto systémy jsou postaveny na ideologii. Ideologii je možno definovat jako politicky a hospodářsky účinný náhled na svět, člověka a společnost, který si nárokuje být jediným vysvětlením veškeré skutečnosti.