Slib a církev

23.10.2011 20:59

Slib je závazek učiněný Bohu v Kristu a církvi. Není proto ryze individuální záležitostí, ale má vztah k církvi. Slib totiž vyrůstá z Kristova vykupitelského díla, je motivován milostí. Členové církve, kteří se Bohu zasvěcují sliby, plní v církvi funkci znamení eschatologické budoucnosti, jejich stav zasvěcení je charismatem, z kterého má mít užitek celá církev.

Ekklesiologická funkce slibů umožňuje, že církevní autorita má pravomoc nad jejich skládáním a uskutečňováním, za určitých okolností má také pravomoc na základě moci klíčů dispensovat od závazku slibů.