Slib /promissio/

23.10.2011 11:29

Slib je smlouva, při které se někdo zavazuje, že zdarma něco poskytne, učiní nebo opomene.[6] Slib je contractus gratuitus, stává se smlouvou tehdy, jestliže jedna strana něco slibuje, druhá strana slib přijímá. Tím se liší od pouhého předsevzetí.

Slib je závazkem věrnosti. V některých případech zavazuje i pod spravedlností, jestliže nedodržení slibu je spojeno s velkými obtížemi nebo poškozením toho, kdo se splnění slibu spoléhá. V takových případech je viník povinen restitucí.