Sociální svědectví

23.10.2011 20:32

Život v dnešní společnosti vyžaduje, aby byly  různým lidem vystaveny různé posudky. Tyto posudky nazýváme sociální svědectví.  Mezi ně patří výuční listy, vysvědčení nebo akademické diplomy.

Získat takový doklad podvodem je vždy nedovolené.  Závažné provinění by spočívalo v získání takového titulu bez náležitého vzdělání. Kdo taková svědectví vystavuje je povinen postupovat objektivně, bez přihlížení k osobě.

Někdy se stává, že kdo chce získat nové zaměstnání potřebuje posudek od předchozího zaměstnavatele nebo od školy. Kdo posudek vystavuje, je povinen dbát pravdy a také šetřit tajemství. Má však také pamatovat, že zamlčením relevantní skutečnosti může poškodit budoucího zaměstnavatele. Nemorální jsou posudky, ve kterých se pojednává o rodinném životě, o osobních záležitostech apod. Posudek se má omezit na kvality odborné a na povšechné charakterové kvality, které mají vztah k vykonávanému povolání.

Zaměstnavatelé někdy i vyžadují psychologické vyšetření uchazeče. Zaměstnavatel má právo se dovědět o všech vlastnostech uchazeče, které mají k povolání vztah. Psychologické vyšetření je jednou z metod k zjištění způsobilosti. Je mravně dovolené, jestliže se užívá objektivně uznávaná metoda, pokud se vyšetření netýká vnitřního života, osobních záležitostí, ale jen psychických dispozicí. Psycholog může zaměstnavateli podat zprávu jen s vědomím a souhlasem uchazeče.