Společnost /societas/

23.10.2011 11:35

Společnost je contractus onerosus, kdy dva nebo i více stran se zavazují ke společnému dílu a k dělbě zisku. Strany tohoto společenství se nazývají sociové nebo společníci. Dělí se na:

a/ societas sub firma - společnost jejíž jednotliví  členové celým svým jměním ručí svým věřitelům

b/ societas commandatoria - společníci ručí věřitelům různým způsobem

c/ societas anonyma - společníci vnáší do společnosti určité částky /akcie/, na jejich základě  mají účast na zisku nebo také na ztrátě společnosti. Jsou to takzv. akciové společnosti

d/ societas cooperativa  -  asociace osob, která přispívá k materiálnímu prospěchu členů, členové jsou různým způsobem připoutáni k věřitelům.

Mravně nezávadná společnost sleduje mravně nezávadný cíl. Není proto mravně přípustné své jmění vložit do společnosti jejíž cíl je mravně špatný. Není dovoleno vkládat jmění do společnosti, která produkuje mravně závadné výrobky, nebo která s nimi obchoduje, která provozuje mravně závadné podniky, která obchoduje nečestným způsobem, je zapletena do nelegální výroby apod. Zvlášť zavrženíhodný je nelegální obchod se zbraněmi. Mravně nepřípustné je unikat věřitelům převáděním jmění jedné zadlužené společnosti na jinou společnost nebo fyzickou osobu.