Sport

23.10.2011 20:18

Sport v sobě zahrnuje celou škálu tělesných cvičení,  které slouží jak zábavě, hře, tak i  upevnění zdraví. Sport jakožto faktor zdraví hraje v dnešní době významnou roli. Je protiváhou dnešního, často zdraví škodlivého životního stylu. S mírností pěstovaný sport významně přispívá k dosažení životní rovnováhy, která je často moderním způsobem života narušena. Sport jakožto hra osvobozuje člověka z logiky pragmatického zaměření na výkon, profit etc. Člověk zakouší radost ze skutečností, které nejsou spojeny s jinými účely - z pohybu, družnosti, přírody etc. 

Není proti smyslu sportu, jestliže se lidé snaží ve sportovním soutěžení dosáhnout špičkových výkonů. Přispívá k rozvoji lidské osobnosti, k objevu dalších možností, které jsou v člověku ukryty. Přesto však jsou se špičkovým sportem spojeny také etické problémy: přepínání lidských sil, ohrožení zdraví i života, komercializace, apod. Některé druhy sportu nejsou v souladu s lidskou důstojností, např. tvrdý box. Problematické jsou hry, které jsou spojeny s brutalitou a trápením zvířat. Komercializace sportu je v rozporu s jeho původním významem. Zvláště fanatismus, který se projevuje v souvislosti s některými druhy sportu je závažným veřejným a mravním problémem. Zcela nemorální je takzv. doping.