Spravedlnost

23.10.2011 11:08

Spravedlnost je vedle lásky vůči bližnímu ctností, která pořádá sociální vztahy mezi lidmi.

Hebrejský výraz  %8$7, který vyjadřuje spravedlnost pochází z kořeně 8$7, který vyjadřuje přímost, narozdíl od toho, co je křivolaké. Řecký výraz *46"4@F×<0 je odvozen od výrazu *46"íT:" - právo, právní základ, podobně latinské iustitia je odvozeno od ius - právo. Právo je pojmem, který předchází spravedlnost, od něhož je spravedlnost odvozena. Přirozené právo je dáno spolu s lidskou přirozeností, positivní právo je vytvořeno lidskými instancemi.